DEVA Partisi’nin Belediyeye Soruları Var! « Çorum Gündemi

20 Nisan 2021 - 16:41

DEVA Partisi’nin Belediyeye Soruları Var!

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çorum İl Yönetimi yaptığı toplantıda Çorum Belediyesi Sayıştay 2019 yılı raporunu değerlendirdi.

DEVA Partisi’nin Belediyeye Soruları Var!
Son Güncelleme :

28 Aralık 2020 - 9:35

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çorum İl Yönetimi yaptığı toplantıda Çorum Belediyesi Sayıştay 2019 yılı raporunu değerlendirdi.

Orhan Vargeloğlu başkanlığında yapılan toplantıya; “Başkan Vekili ve Kurumsal İletişim, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Başkanı Orhan Veli Yalçın, İl Ekonomi İşleri ve Sektörel Gelişmeleri İzleme Başkanı Ömer Akman, İl Hukuk ve Adalet İşleri Başkanı Yunus Emre Özdemir, İl İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcı Gökhan Günder ve Berker Eskizara katıldı.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan İl Ekonomi İşleri ve Sektörel Gelişmeleri İzleme Başkanı Ömer Akman, Deva Partisinin yüklendiği misyon ve sorumluluk gereği bu raporu incelediklerini ve aşağıdaki soru ve sorunları muhataplarına sormak istediklerini söyledi.

Deva Partisi İl Ekonomi İşleri ve Sektörel Gelişmeleri İzleme Başkanı Ömer Akman Çorum Belediyesi’nden cevaplamasını istediği sorunları şöyle sıraladı;

  1. Sayıştay Raporu – Mali Tablolar

630.3.5 Diğer Hizmet Alımları                     150.944.390,60  TL

630.3.5 Personel Hizmet Alımları                89.898.995,68 TL

               Toplam                                                240.843.386,28 TL

               Gelirler Toplamı                               314.243.428,88 TL 

Belediye Gelirlerinin toplamının %77 si kadar hizmet alımına gitmektedir.

Personel hizmet alımları detayları nedir ve nelerdir?

Diğer hizmet alımları rakamı neden bu kadar büyüktür?  Diğer kısmına atılması gerekli gider ana hesap gibi neden kullanılmıştır?  Detayları nedir ve nelerdir?

  • Çorum Belediyesi 2019 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu Sayfa 8

Çorum Belediyesi’nde iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi yönünde çalışmaların tam ve doğru olarak yürütülmediği görülmüştür.

Bu çerçevede iç kontrol sistemine ilişkin olarak aşağıda gösterilen eksiklikler tespitedilmiştir;

a) İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu bulunmamaktadır. Bu nedenle kurumsal çerçevede izlemeye ve değerlendirmeye tabi tutulan bir iç kontrol sistemi bulunmamaktadır.

b) Ön mali kontrol yapısı kurulmamıştır.

c) Bilişim sistemlerine dayalı olarak işleyen kurumsal bir yönetim bilgi sistemi uygulaması bulunmamaktadır.

d) Hassas görevlere ilişkin prosedürler belirlenmemiştir.

e) İdare iç kontrol risklerini belirlememiştir.

f) İdare iç kontrol risklerini belirlemediğinden bunlara yönelik tedbirleri ve bunları uygulamakla sorumlu kişileri belirlememiştir.

g) Önceki maddelerde sayılan eksiklikler nedeniyle İç Denetçilerin çalışmaları, kurumsal iç kontrol ve risk yönetim sistemine uyumlu ve bunları destekleyici mahiyette olmayıp sistematik değildir.

NEDEN?

  • Çorum Belediyesi 2019 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim RaporuSayfa 11

BULGU 1: Banka Hesabına İlişkin Dönem Sonu Mutabakatları ve Mali Tablo Tutarı Arasında Uyumsuzluk Bulunması

Belediye banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde banka hesaplarının gerektiği gibi takip edilemediği ve doğru muhasebeleştirilerek izlenemediği görülmüştür.

Denetim sırasında yapılan teyit çalışması sonunda, yeniden hesaplanan dönemsonu banka mevcudu ile 2019 Mizanında-Bilançosunda gösterilen 102-Banka Hesabı borçkalanının karşılaştırılmasında; 102-Banka Hesabı dönem sonu borç kalanı tutarının fiilenhesaplarda mevcut olan tutardan 1.608.922,69-TL az olduğu görülmüştür.

Banka Mevcudu Denetim Mutabakat Tutarı                                                     13.799.204,33

109-Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı Dönem Sonu Borç Kalanı (-) 3.760.631,39

109-Hesap Kalanı Hariç Dönem Sonu Nakit Mevcudu – Olması Gereken

Banka Mevcudu (Olması Gereken 102-Banka Hesabı Borç Kalanı)           10.038.572,94

102-Banka Hesabı Dönem Sonu Mizanı Borç Kalanı                                        (-) 8.429.650,25

Fark                                                                                                                                    1.608.922,69

Bahsi geçen tutarsızlıklar nedeniyle 2019 yılı Bilançosunda yer alan 102-Banka Hesabı doğru bilgi sunmamaktadır. İdare cevabında her ne kadar bulguda belirtilen farklar kısmen kamulaştırma bedelleri ve kredi kartı tahsilatları gerekçe gösterilerek açıklanmış ise de; 102-Banka Hesabının İdare adına açılan hesaplarda bulunan idareye ait tüm nakit tutarlarını göstermesi gerektiğinden yılsonu mutabakatlarının bu tutarları gösterecek ve 102- Hesabı dönem sonu kalanını doğrulayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Bu para gerçekten nerededir?

(Biz demiyoruz Sayıştay denetçisi diyor…)

  • Sayıştay Raporu – Mali Tablolar

121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı                                                              51.306.289,53 TL

Yani Hukuka intikal etmiş batak alacaklardır.

Bu batak ne zamandan gelmektedir?

Bu batak neden vardır?

Bu batak kimlere karşı verilmiştir?

Batak sistemin sebebi, sistem bozukluğumu, yoksa basiretsiz yönetimmidir?

  • Sayıştay Raporu – Mali Tablolar

122 Gelirlerden Tecilli ve TehirliAlacaklar Hesabı                                              7.518.662,66 TL

Yeni bir batak alacaklar mı bunlar?

Neden Tehir edildi?

Akıbeti ne olacaktır?

  • Sayıştay Raporu – Mali Tablolar

Belediyenin BorcuMali Tablolara göre 480 Milyon TL dir.

Yıllık 122 milyon TL zarar yazan bir belediye bu borcu Su’ya Emlak Vergisi’ne, Belediyenin Taşınmaz mallarının satışına göremi yapacaktır?

Bu kötü yönetim, siyasi iktidarın yaptığı gibi elindeki malı mülkü satarak mı bu borcu finanse edilecektir?

  • Sayıştay Raporu – Mali Tablolar

630 3 5 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler                                          1.726.893,77 TL

Kimlerden Aldınız… Faydası ne oldu…

Madem aldınız neden bu kadar hatalar var?

  • Sayıştay Raporu – Mali Tablolar

Gider hesapların içinde gelir neden kaydedilir..

Amaç giderleri az göstermek mi ?

Neden bu gelirler giderler arasında durmaktadır ?

Yola çıktığımız ilk dakikadan itibaren halkımıza sözümüz var…

Çorum ve Çorumlunun hakkını savunacağımızı beyan ettik.  Bu nedenle Kamu Kaynağının doğru kullanılıp kullanılmadığını bilmek, sormak en doğal hakkımızdır.

Bizler bu rakamları kendimiz bir yerlerden almadık, tamamen Sayıştay’ın 2019 yılı Belediyeler raporlarından aldık.

Çorum kamuoyu bilmelidir ki bizler yanlışları söylemeye devam edeceğiz, ancak doğru yapılanları da alkışlayacağız. DEVA lı günlere az kalmıştır. Adaletin, Liyakatin, İstişarenin (ALİ) nin sözde değil eylemde olduğu günler yakındır.

YORUM YAP

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.