Çorum’da Yeni Korona Virüs Kararları Alındı « Çorum Gündemi

4 Aralık 2021 - 08:28

Çorum’da Yeni Korona Virüs Kararları Alındı

Çorum İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında COVİD-19 tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı.

Çorum’da Yeni Korona Virüs Kararları Alındı
Son Güncelleme :

20 Kasım 2020 - 10:32

Çorum İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında COVİD-19 tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı.

Alınan karar ile Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlara hizmet sunabilmelerine, belirtilen saatler haricinde kapalı olmalarına karar verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden, Vali Mustafa Çiftçi Başkanlığında, 18/11/2020 tarihinde saat 11:00’deValilik Binası Toplantı Salonunda olağanüstü olarak toplanmış, gündemdeki konular görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alındı.

İçişleri Bakanlığının 18/11/2020 tarihli ve 19161 sayılı, “Koronavirüs Yeni Tedbirler” konulu Genelgesinde; Koronavirüs (Covid-19)salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısındanoluşturduğu riskiyönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek, fiziki mesafeyi korumak ve hastalığınyayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbirkararı alınarak uygulamaya geçirildiği, 2020 yılı içerisinde tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs salgınınınyayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığının görüldüğü, özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğunun vesalgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçirildiğinin izlendiği, ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olasıriskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kuralların veönlemlerin belirlendiği ifade edilmektedir.

Ayrıca İlimizde her kademedeki tüm kamu görevlilerinin salgınlamücadelede alınan tedbirlere uyulması konusunda toplumsal duyarlılığı artırıcı faaliyetlere ve yürütülen denetim görevlerine ağırlık vermeleri ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte fedakârlıkyapılmaya devam edilmesi, bu sürecin üstesinden gelmemiz ve sağlıklı günlere tekrarkavuşmamız için hayati önem taşımaktadır.

Bu çerçevede İlimizde 20/11/2020 Cuma günü saat 20:00’den itibaren geçerli olacak şekilde;

MADDE 1- Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerininsadece saat10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlara hizmet sunabilmelerine, belirtilen saatler haricinde kapalı olmalarına,

MADDE 2-Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içmeyerlerinin10:00 ila 20:00saatleri arasında sadece paket servis veya gel-alhizmeti verecek şekilde açık olabilmelerine, restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00’den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilmelerine, ancak yerleşim birimleri sınırlarında kalmamak kaydıyla kolluk birimleri, Belediye Başkanlıkları ile İl Özel İdaresi koordinasyonunda belirlenen İlimiz sınırları içerisinde yer alan Ankara ve İstanbul illeri ile Karadeniz illerinin bağlantısını sağlayan Ankara–Çorum-Samsun şehirlerarası karayolu ile İstanbul-Osmancık-Samsun şehirlerarası karayolu üzerinde/kenarında bulunan şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren, seyahat edenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyet gösteren yol üstü dinlenme tesislerinde bulunan yeme-içme yerlerinin kısıtlamalardan istisna tutulmasına,

MADDE 3- İlimizde faaliyet gösteren;

a) Sinema salonlarının faaliyetlerinin 31/12/2020 tarihine kadar durdurulmasına;

b) Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları,bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetlerinin ikinci bir talimata kadar durdurulmasına, çay ocağı/evi şeklinde faaliyet gösteren işyerlerinin masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla açık kalabilmelerine,

c) Daha önce alınan tedbir kararları çerçevesinde faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamının sağlanmasına,

MADDE 4-İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu 12/11/2020 tarihli ve 2020/97 sayılı kararının 2’ncimaddesinde yer alan; 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10:00 ila 16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına,” şeklindeki hükmün iptal edilmesine, İlimizdeişyerleri ile illiyetlerinigösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç olmak üzere; 65 yaş ve üzeri kişilerin gün içerisinde 10:00 ila 13:00saatleri, 20 yaş altı kişilerin (01/01/2001 tarihi ve sonrasında doğanların) ise güniçerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında isebelirtilen yaş gruplarındaki kişilerin sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,

MADDE 5-İlimizde yeni bir karar alınıncaya kadar vatandaşların hafta sonları 10:00 – 20:00 saatleri dışındasokağa çıkmalarının kısıtlamasına,

a)Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına,

b)Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulamanın yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıdabelirtildiği şekilde devam etmesine,

c) Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla aşağıda yer alan;

c.1)Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar;

a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkinfaaliyetleri yürüten iş yerlerinin,

b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvanhastanelerinin,

c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ileişletmelerin (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlıbakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleriafetleilgiliçalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis veişletmeler(rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapanfirmaların,

e) Oteller ve konaklama yerlerinin,

f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb.faaliyetleri yürüten işletme/firmaların,

g)Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezlerinin,

ğ) Üretim ve imalat tesislerinin,

h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarının, gazete basım matbaaları ve gazetedağıtıcılarının,

ı)İlimiz merkezinde Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa biradet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kmiçin bir adet olmak üzere kura yöntemi ilebelirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisinin,

i) Sebze/meyve toptancı hallerinin,

istisna olarak kısıtlamalardan muaf tutulmasına,

c.2)- İstisnaKapsamında Olan Kişiler;

a) Yukarıda belirtilen “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevliveya çalışanların,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanların (özel güvenlikgörevlileri dâhil),

c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afetkapsamında faaliyet yürütenlerin, görev alanların,

ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler(bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlilerinin,

d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediyegörevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanların,

e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim vealtyapı sistemlerinin sürdürülmesinde ve arızalarının giderilmesinde görevli olanların,

f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dâhil), yurt içi veyurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanların,

g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyalkoruma/bakım merkezleri çalışanlarının,

ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanların,

h) Küçükbaş, büyükbaşhayvanları otlatanların, arıcılık faaliyetini yürütenlerin,

ı) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servisçalışanlarının,

i) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenlerin,

j) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye vemezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personelin,

k) Zorunlu sağlık randevusu olanların (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dâhil),

l) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temelihtiyaçlarının karşılanmasında görevli olanların,

m) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanların (işyeri hekimi vb.),

n) Veteriner hekimlerin,

o) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ilebunların veli/vasi veya refakatçilerinin,

ö)İlimiz merkezinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce ve ilçelerde Kaymakamlıklar tarafından belirlenecek, İçişleri Bakanlığının 30/04/2020 tarihli ve 7486 sayılı Genelgesi kapsamında oluşturulan HayvanBesleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanların,

p) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı,pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların,

r) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacınıkarşılamak üzere dışarı çıkanların,

s) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetindegörevli olanların,

ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edeceklerin (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

t) Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevlilerin,

u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlarile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederekbelgeleyenlerin,

ü) Şehir içi toplu ulaşım araçlarının sürücüsü ve görevlilerinin,

istisna olarak kısıtlamalardan muaf tutulmasına,

MADDE 6- Belediye Başkanlıklarınca şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınmasının sağlanmasına,

MADDE 7-İçişleri Bakanlığının 02/09/2020 tarihli ve 14210 sayılı Genelgeyle düğünler ve nikâh merasimleri ileilgili getirilen esaslar çerçevesinde;

a)Nikâhtörenleri/merasimlerinin maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgaridüzeyde katılım ve her nikâh töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilmesi,

b)Düğünlerinoturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikâh merasimişeklinde en fazla bir saat süre içerisinde gerçekleştirilmesi,

c)Ayrıcaİçişleri bakanlığının 30/07/2020 tarihli ve 12682 sayılı Genelgesi çerçevesinde toplu taziyeyapılmamasına ilişkin hükümlerin eksiksiz uygulanmasına,

MADDE 8-Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisindevatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esas olmak üzere;

a)Tedaviolduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyenlerin, doktor raporuile sevk olanların ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanların,

b)Kendisiveya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesinekatılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan en fazla 4 kişinin,

c)Bulunduğuşehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıpikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen ve 5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti,geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz eden kişilerin,

ç)Askerlikhizmetini tamamlamak suretiyle yerleşim yerlerine dönmek isteyen kişilerin,

d)Özelveya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan kişilerin,

e)Cezainfaz kurumlarından salıverilen kişilerin,

f) Yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde kişilerin İçişleri Bakanlığına aitEBAŞVURUve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da il merkezinde Valiliğe, ilçelerde Kaymakamlıklara doğrudanbaşvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahatedebileceklerine,

MADDE 9- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 10- Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

MADDE 11- Alınan bu kararların uygulanmasının, kolluk birimleri, zabıta müdürlüğü, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görevli denetim ekipleri tarafından titizlikle takip edilerek sağlanmasına,

MADDE 12- Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının takibi ile koordinasyonunun sağlanmasına,

MADDE 13- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Defterdarlığına, İl Sağlık Müdürlüğüne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı), İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne, Ticaret İl Müdürlüğüne, İl Müftülüğüne, Valilik 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğüne, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliğine (ÇESOB), Kızılay’agönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

YORUM YAP

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.