“Güvenli Turizm Sertifikası” Alacaklar « Çorum Gündemi

16 Eylül 2021 - 19:32

“Güvenli Turizm Sertifikası” Alacaklar

Covid-19 tedbirleri kapsamında Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirlerle ilgili kararları açıkladı.

“Güvenli Turizm Sertifikası” Alacaklar
Son Güncelleme :

13 Ekim 2020 - 12:54

Covid-19 tedbirleri kapsamında Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirlerle ilgili kararları açıkladı.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden, Vali Sayın Mustafa ÇİFTÇİ Başkanlığında, 12/10/2020 tarihinde saat 11:00’daValilik Binası Toplantı Salonunda olağanüstü olarak toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinde gündemdeki konular görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır;

“İçişleri Bakanlığının 01/07/2020 tarih ve 10507 sayılı Genelgesinde; Tüm Dünya’da etkisi görülen Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirlerin Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda alındığı ve uygulandığı, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlandığı belirtilerek, görülen lüzum üzerine 02.06.2020 tarih ve 8680 sayılı Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler konulu Genelgemizin “Denetim”bölümünden önce gelmek üzere “G) Güvenli Turizm Sertifikası” bölümünün eklendiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda;

MADDE 1- Koronavirüs (Covid-19) kapsamında olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenilirliğini sağlayabilmek için; Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen, uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle devamlılığını sağlamayı hedefleyen “Güvenli Turizm Sertifikası”nın,  Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olan veya olmayan 30 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren alınmasının zorunlu hale getirilmesine,

MADDE 2-Hâlihazırda50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dâhil) “Güvenli Turizm Sertifikası” olmadan hiçbir şekilde faaliyetine izin verilmemesine,

MADDE 3- Faaliyete yeni geçecek 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, 30 oda ile 49 oda arasında kapasitesi bulunan ve faal olan konaklama tesislerinin (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dâhil) 01/01/2021 tarihine kadar, bu tarihten sonra faaliyete yeni geçecek 30 oda ve üzerindeki konaklama tesislerinin ise faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen “Güvenli Turizm Sertifikası”koşullarını yerine getirerek, “Güvenli Turizm Sertifikası”nı almalarına,

MADDE 4-“Güvenli Turizm Sertifikası” alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin, sertifikasız faaliyet gösterdiğinin veya ikametgâh adresi Türkiye sınırları dışında olan, Covid-19 teşhisi konulup sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği belirlenen misafirlerin veya bu misafirle aynı aileden olan veya aynı odada birlikte konaklayan ancak hastalık teşhisi bulunmayan misafirlerin İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili Genelgelerinde belirtilen koşullarda konaklamalarının sağlanmadığının tespiti halinde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya turizm belgesi iptali dâhil her türlü cezai işlemler saklı kalmak kaydıyla, işletme faaliyetlerine son verilmesine,

MADDE 5-Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 6- Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

MADDE 7- Alınan bu kararların uygulanmasının, kolluk birimleri, zabıta müdürlüğü, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görevli ekipler tarafından titizlikle takip edilerek sağlanmasına,

MADDE 8- Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının takibi ile koordinasyonunun sağlanmasına,

MADDE 9- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Defterdarlığına, İl Sağlık Müdürlüğüne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı), İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Çorum Ticaret İl Müdürlüğüne, Valilik 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliğine (ÇESOB) gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir

YORUM YAP

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.