Kurulacak Pazar Sayısı 5’e Çıkartıldı « Çorum Gündemi

31 Temmuz 2021 - 04:45

Kurulacak Pazar Sayısı 5’e Çıkartıldı

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 8 ve 15 Mayıs’ta yerlerinde kurulacak 4 semt pazarının yanında Buharaevler’de kurulan Perşembe pazarınında açılmasına karar verdi.

Kurulacak Pazar Sayısı 5’e Çıkartıldı
Son Güncelleme :

07 Mayıs 2021 - 12:12

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 8 ve 15 Mayıs’ta yerlerinde kurulacak 4 semt pazarının yanında Buharaevler’de kurulan Perşembe pazarınında açılmasına karar verdi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Çorum Valisi Mustafa Çiftçi Başkanlığında toplanarak, 8 ve 15 Mayıs’ta kendi yerlerinde kurulacak olan semt pazarı sayısının 4’ten 5’e çıkardı.

Alınan kararlarda; “8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri pazar yerlerinin 10.00-17.00 saatleri arasında açık tutulması ile sağlanan kolaylık ve imkânın çok dikkatli bir şekilde hayata geçirilmesi ve tam kapanma tedbirlerinin ruhuna aykırı şekilde kalabalıkların/yoğunlaşmaların önlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle,05/05/2021 tarih ve 2021/32 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararlarına ilave olarak aşağıda yer alan tedbirlerin belirlenmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur” denildi.

İşte pazarlarla ilgili alınan karalar ve tedbirler şöyle;

MADDE 1-Kendi yerlerinde kurulması kararlaştırılan Pazartesi, Cuma, Cumartesi ve Akkent semt pazarlarına ilave olarak Perşembe semt pazarının dakendi yerinde kurulmak üzere müsaade edilmesine,

MADDE 2- Pazar yerlerininsadece yaş sebze/meyveile fide satışıyapılması amacıyla açık olabilmesine, temizlik ürünleri, ayakkabı, giyimzüccaciye, hırdavat, oyuncak,süs eşyası,çantavb. ürünlerin satışına izin verilmemesine ve vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarının temini amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerlerine gidip gelebilmeleri için izin verilmesine,

MADDE 3-Tam kapanma dönemi içerisinde 8ve 15 Mayıs 2021tarihlerine denk gelen Cumartesigünleri 10.00-17.00saatleri arasında kurulmasına müsaade edilen Pazartesi, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Akkent semt pazarı yerlerine aynı anda en fazla, pazar yerinde tezgâh açan esnaf sayısının 4 katı kadar müşteri alınabilmesine,

MADDE 4-Pazaryerlerine giriş-çıkışların kontrollü şekilde hazırlanan noktalardan yapılmasına, yığılmaların önlenmesi ve kontrolsüz girişlerin önlenmesi için fiziki tedbirlerin kolluk birimleri ile zabıta görevlileri tarafından alınmasına,

MADDE 5-Pazar yeri kurulumunda pazar tezgâhları arasında en az 3 metre mesafe bulunmasının sağlanmasına,

MADDE 6-Tam kapanma dönemi içerisinde 8ve 15 Mayıs 2021tarihlerine denk gelen Cumartesigünleri 10.00-17.00saatleri arasında kurulmasına müsaade edilen Pazartesi, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Akkent semt pazarı yerlerine tezgah kurulumu için gelen pazarcı esnafının pazar yerleri girişlerinde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılmasına, HES kodu alamayan pazarcı esnafının pazar yerine girişine, tezgah kurmasına, herhangi bir şekilde satış yapmasına müsaade edilmemesine, izolasyon kuralına uymadığı tespit edilen kişilerin, izolasyon amacıyla konaklama yeri olarak belirlenen İlimiz Merkez Hayrettin Karaman Kız Öğrenci Yurduna gönderilmesine ve kalan izolasyon sürelerinin Yurtta tamamlatılmasının sağlanmasına, ilgililer hakkında idari ve cezai işlemlerin gerçekleştirilmesine,

6.1.Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden alınacak HES kodu sorgulamasının pazar yeri girişlerinde kontrolünün yapılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğünden kolluk görevlisinin, Belediye Başkanlığından zabıta memurunun, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personeli, ilgili oda temsilcisi personelin görevlendirilmesine ve iki ayrı kontrol ekibi oluşturulmasına, Belediye Başkanlığınca her semt pazarı girişinde bu maksatla iki ayrı kontrol noktası oluşturulmasına,

6.2.Pazar yerinde, pazar alışverişine gelen vatandaşlara da sondajlama usulüyle Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılmasına, izolasyon kuralına uymadığı tespit edilen kişilerin, izolasyon amacıyla konaklama yeri olarak belirlenen İlimiz Merkez Hayrettin Karaman Kız Öğrenci Yurduna gönderilmesine ve kalan izolasyon sürelerinin bu Yurtta tamamlatılmasının sağlanmasına, ilgililer hakkında idari ve cezai işlemlerin gerçekleştirilmesine,

MADDE 7-8ve 15 Mayıs 2021tarihlerine denk gelen Cumartesigünleri 10.00-17.00saatleri arasında kurulmasına müsaade edilen semt pazar yerlerinin etrafının bariyerlerle kapatılarak giriş ve çıkışların kontrol altına alınmasına,

MADDE 8-15 yaş ve altı kişilerin pazar yerlerine girişine müsaade edilmemesine,

MADDE 9-Pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarında yeterli miktarda temizlik ve hijyen maddelerinin bulundurulmasının sağlanmasına pazar yeri girişine ve içerisine tezgâhlar arasında oluşan yürüyüş yolu koridorları üzerine 50 metre aralıklarla Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine bağlı Seyyar Sebzeciler Odası (Pazarcılar Odası) tarafından dezenfektan stantları konulmasına, içerisinde sürekli kullanılabilir dezenfektan bulundurulmasına, tezgâh açacak pazarcı esnafına eldiven dağıtımı yapılmasına,

MADDE 10-Pazar faaliyetlerinin gün boyu takip edilerek pazar sırasında tezgâhlar önünde meydana gelebilecek olası yoğunlaşmalara görevlendirilen zabıta ve kolluk görevlilerince anlık olarak müdahale edilmesine, yapılacak anonslar yardımıyla kuralların sık sık hatırlatılmasına ve kalabalıkların oluşmasına izin verilmemesine,

MADDE 11- Kontrol ve takip birimlerince Cumartesi günü pazaryerlerindeki gelişmelerin anı anına takip edilmesine, yaşanabilecek her türlü aksamaya karşı ivedi şekilde müdahalede bulunulmasına ve gerekli ilave tedbirlerin alınmasına,

MADDE 12- Pazar yerlerinin gün boyu zabıta görevlileri ve kolluk birimlerince denetlenmesinin sağlanmasına,

MADDE 13- Stratejik öneme haiz ve sürekliliğinin sağlanması elzem olan büyük inşaat işlerinde (baraj, yol, havaalanı, hastane inşaatı vb.) kesinti yaşanmaması için Ramazan Bayramı öncesinde büyük inşaat şantiyelerinde çalışan işçilerin asıl ikametlerinin olduğu şehirlere gidişlerine izin verilebileceği, bu çerçevede tam kapanma süreci öncesinde memleketlerine gitme imkânı bulamayan büyük şantiyelerde (baraj, yol, havaalanı, hastane inşaatı vb.) çalışan inşaat işçilerinin, inşaat faaliyetlerine ara verileceği Ramazan Bayramı öncesinde asıl ikametlerine gidebilmelerini temin etmek amacıyla;

13.1. Büyük inşaat şantiyelerinde (baraj, yol, havaalanı, hastane inşaatı vb.) çalışan işçilerin asıl ikametlerine 08-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında gidip-dönme içerikli şehirlerarası seyahat taleplerine dair izin iş ve işlemlerinin İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü bünyesinde bulunan Seyahat İzin Kurulu tarafından yürütülmesine,

13.2. Büyük inşaat işlerini (baraj, yol, havaalanı, hastane inşaatı vb.) sürdüren firmalar tarafından sadece şantiyelerde kalmakta olan ve Ramazan Bayramı öncesinde asıl ikametlerine gitmek isteyen işçiler için, ihtiyaç duyulan bilgilerin https://112.gov.tr/santiye-personeli-izin-listesi web adresi üzerinden indirilecek (excel) forma eksiksiz bir şekilde işlenmesine, firma yetkilisince imzalanıp kaşelenmesi ve formun dijital kopyasıyla birlikte ekli dilekçe ile Seyahat İzin Kuruluna teslim edilmesine,

13.3. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca, seyahat izin işlemleri için hazırlanan ve kullanımına açılacak olan sistem modülü üzerinde 06.05.2021 Perşembe gününden itibaren Seyahat İzin Kurulu tarafından büyük inşaat işlerinin (baraj, yol, havaalanı, hastane inşaatı vb.) şantiyelerinde çalışan işçilerin HES kodu ve sosyal güvenlik sorgulamaları yapıldıktan sonra şartları tutan işçiler için ayrı ayrı gidiş ve dönüş tarihlerini içeren Seyahat İzin Belgesi düzenlenmesine,

13.4. Büyük inşaat şantiyelerinde çalışan işçilerin, Seyahat İzin Belgesinin geçerli olduğu tarihler içerisinde şehirlerarası seyahatlerini gerçekleştirebilmelerine, ancak seyahat günleri dışında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmaya devam etmelerine,

13.5. Konunun il sınırları içerisinde faaliyet gösteren stratejik öneme haiz ve sürekliliğinin sağlanması elzem olan büyük inşaat işlerini (baraj, yol, havaalanı, hastane inşaatı vb.) gerçekleştirilen firmalara kolluk birimlerince duyurulmasına, söz konusu müracaatların ilgili firma tarafından karar ekinde yer alan örnek dilekçe ile yapılmasına, uygulama birliğinin tesis edilmesi ve suistimallerin önüne geçilmesi amacıyla gerekli kontrollerin ve denetimlerin gerçekleştirilmesine, uygulamada herhangi aksamaya meydan verilmemesine,

MADDE 14-Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına uygulamada herhangi bir aksamaya meydan verilmemesine, mağduriyete neden olunmamasına, alınan önlemlere ve belirlenen esaslara aykırılık teşkil ettiği tespit edilen eylem ve davranışlar ile durumlara sebebiyet verenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuatı doğrultusunda gerekli idari işlemlerin tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 15-Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsilikonusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

MADDE 16-Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, İl Garnizon Komutanlığına, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğüne(Seyahat İzin Kurulu), İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine (Seyyar Sebzeciler/Pazarcılar Odası), Çorum Ziraat Odasınagönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

YORUM YAP

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.